บริการของเรา
 • ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดสำนักงาน,ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริษัททำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดสำนักงาน ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกทั้งแบบเป็นประจำหรือเป็นช่วงเวลา เพื่อให้สำนักงานดูสะอาด มี สุขอนามัยที่ดีสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคนรายละเอียด
 • บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงงานครบวงจร,รับทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม ทำความสะอาดโรงงาน แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมา เป็นการเฉพาะเพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดถึงกฏระเบียบข้อบังคับของโรงงานโดย ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือก้าวล่วงเข้าในกระบวนการผลิตหรือพื้นที่หวงห้ามรายละเอียด
 • บริการทำความสะอาดสถานศึกษา,ทำความสะอาดโรงเรียน,ทำความสะอาดมหาวิทยาลัย,บริษัททำความสะอาด ทำความสะอาดสถานศึกษา เน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัยเพื่อสร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และถึงพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยครบทุกรูปแบบการใช้งาน พร้อมเครื่องมือดีมีคุณภาพเฉพาะแต่ละงาน

  รายละเอียด
 • บริษัททำความสะอาด,ทำความสะอาดโรงแรม,บริการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ทำความสะอาดอาคารพักอาศัย ให้บริการทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ด้วยพนักงานทำความสะอาดที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรม กริยามารยาทที่เรียบร้อย มีทัศนคติและทักษะด้านการบริการสูง


  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดโรงพยาบาลมบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร ทำความสะอาดโรงพยาบาล งานทำความสะอาดที่เน้นความสะอาดและสุขอนามัยสูงเป็นพิเศษ แจนนิต้า ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดที่ได้มาตราฐานเหมาะกับการทำความสะอาดในโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ ตลอดจนพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนในการทำความสะอาดโรงพยาบาลเท่านั้นรายละเอียด
 • ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาดแบบเป็นประจำหรือเป็นช่วงเวลาแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก สถานออกกำลังกายหรือสถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ


  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดอากาศยาน ทำความสะอาดอากาศยาน แจนนิต้า ได้รับความไว้วางใจให้บริการทำความสะอาดอากาศยานภายนอกและภายใน ครบวงจรของสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินนานาชาติอีก มากมายที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ภูเก็ต และเชียงใหม่
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดกระจก อาคารสูง ทำความสะอาดกระจก อาคารสูง เช็ดกระจกอาคารสูง ป้ายโฆษณา ป้ายไฟ หลังคาทุกประเภท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความ สูงหรือลักษณะของอาคาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีระบบการทำงานที่ได้ มาตราฐาน มีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดสวน,บริการทำความสะอาดสวน บริการดูแลและตกแต่งสวน ภูมิสถาปนิกและทีมงานดูแลตกแต่งสวนของ แจนนิต้า ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจน ออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร สวนหย่อมหรือบริเวณพักผ่อนหย่อนใจในอาคารต่างๆ โดยไม่จำกัดขนาดพื้นที่ การให้บริการยังครอบคลุมถึงการปลูก การดูแลและการอนุบาล พรรณไม้ต่างๆตามความต้องการ นอกจากนี้ แจนนิต้า ยังให้บริการจัดสวนภายในอาคาร โดยเน้นการตกแต่งภูมิทัศน์ในร่ม การจัดเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับอาคารสถานที่อีกด้วยรายละเอียด
 • บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย แจนนิต้า ให้บริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน โรงงาน อาคารพักอาศัยด้วยพนักงาน รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านมาเป็นอย่างดี เรามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวหน้าชุดที่มีความรับผิดชอบสูงและมีประสบการณ์ด้านการ รักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน พร้อมทำการสำรวจบริเวณ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาวางแผน รวมทั้งจัดระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร

  รายละเอียด
 • บริการดูแลอาคารสถานที่ บริการดูแลอาคารสถานที่ แจนนิต้า ให้บริการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจรอันครอบคลุมการทำงานด้านความ สะอาด การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสนับสนุนบุคคลากรของผู้รับบริการในการวิเคราะห์ ดำเนินการควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่อย่างเต็มที่ ภายใต้หลักการการประสานงานแบบจุดเดียว (single contact point)ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ย่นระยะเวลาและลดต้นทุนการดำเนินงาน
  รายละเอียด
 • บริการซักอบรีดอุตสาหกรรม บริการซักอบรีดอุตสาหกรรม แจนนิต้า ดำเนินงานซักอบรีดผ้าลินิน ผ้าปูโต๊ะ และผ้าชนิดต่างๆที่ใช้งานในโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร สปา และสถานออกกกำลังกายในกรุงเทพฯและ ปริมณฑลด้วยเดรื่องซักผ้าและอุปกรณ์อันทันสมัย เรายังให้บริการซักอบรีดชุดยูนิฟอร์ม พนักงานบริษัทฯ โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในโรงซักรีดที่ แจนนิต้า เป็นเจ้าของและ ดำเนินงานเอง อันเป็นการยืนยันถึงการควบคุมคุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ


  รายละเอียด


ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน