ทำความสะอาดโรงพยาบาล

หน้าแรกบริการของเรา • ทำความสะอาดโรงพยาบาลกลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริการทำความสะอาดโรงพยาบาล

งานทำความสะอาดที่เน้นความสะอาดและสุขอนามัยสูงเป็นพิเศษ แจนนิต้า ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดที่ได้มาตราฐานเหมาะกับการทำความสะอาดในโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ ตลอดจนพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนในการทำความสะอาดโรงพยาบาลเท่านั้น

• เรามีทีมงานทำความสะอาดหลากหลายประเภททีมที่มากด้วยประสบการณ์ทำงานในแต่ละ ธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ ธุรกิจแต่ละประเภทต้องใช้ ทักษะที่ต่างกันไปสำหรับงานนั้นๆ

• เราลงทุนและถึงพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัยครบทุกรูปแบบการใช้งาน ใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดที่ดีมีคุณภาพแตกต่างกัน ในเฉพาะแต่ละงาน

• เราฝึกอบรมทักษะการทำงานเบื้องต้นก่อนออกให้บริการกับบุคคลากรทำความสะอาด และให้ความสำคัญกับองค์ประกอบอื่นด้วยเช่น การแต่งกายที่เหมาะสม การพูดจา กิริยามารยาทที่เรียบร้อย

• มีการควบคุมการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น เช่น หัวหน้างานคุมพนักงานทำความสะอาด หัวหน้าส่วนคุมหัวหน้างาน ผู้จัดการพื้นที่ดูแลหัวหน้าส่วน เป็นต้น

 
ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน