ทำความสะอาดอากาศยาน

หน้าแรกบริการของเรา • ทำความสะอาดอากาศยาน

กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริการทำความสะอาดอากาศยาน

แจนนิต้า เป็นผู้นำตลาดในการทำความสะอาดอากาศยานของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีบริษัททำความสะอาดในประเทศไทย บริษัทไหนที่ทำงานเฉพาะด้านแบบนี้ โดยให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี 2547


• ทำความสะอาดภายในโดยละเอียดทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ ห้องโดยสาร ทั้งทางเดิน เก้าอี้ โต๊ะพับเก็บหน้าที่นั่ง ที่เก็บของเหนือศีรษะ หน้าต่าง ห้องน้ำ บริเวณเตรียมอาหาร ส่วนที่พักลูกเรือ จนถึงส่วนของห้องนักบิน

• นอกจากนี้ยังล้างทำความสะอาดอากาศยานภายนอกให้ดูสะอาดและใหม่เสมอเพื่อความ ประทับใจของผู้โดยสาร อันจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดี ของสายการบิน

• การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต

• ทีมงานทำความสะอาดที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการทำความสะอาดอากาศยาน ผ่านการอบรมการทำความสะอาดอากาศยานโดยเฉพาะ

• มีการจัดหาและใช้งานซึ่ง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดอากาศยาน ฯลฯ ที่นำมาใช้งานทั้งภายในและภายนอกอากาศยานเป็นพิเศษ

• มีมาตราฐานการรักษาปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับอากาศยานที่มีราคาสูง มีความสลับซับซ้อน และยังต้องทำงานในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ

• ได้รับคำชมเชยจากสายการบินลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมาถึงคุณภาพการให้บริการ หลายๆสายการบินที่ให้บริการมาเป็นเวลาเกือบทศวรรษ

 

 

 

 

 

 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน