กลุ่มลูกค้า
กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส

เป็นบริษัทประกอบการทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร

เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ แสวงหาโอกาสที่มีส่วนในการช่วยลดต้นทุนและทำให้การบริหารจัดการด้านบุคคลกรของผู้รับบริการมีความคล่องตัว การทำงานมีความต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยไม่ลดทอนเรื่องคุณภาพในทุกๆ ด้าน เช่นบุคคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน

องค์กรชั้นนำในประเทศไทย ต่างมอบความไว้วางใจในด้านผู้นำการทำความสะอาดครบวงจรแก่ แจนนิต้า

ขอขอบคุณทุกๆความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ 

 

 

 

 

 

  

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน