ทำความสะอาดสถานศึกษา

หน้าแรกบริการของเรา • ทำความสะอาดสถานศึกษา


กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริการทำความสะอาดสถานศึกษา

แจนนิต้า มีบุคคลกรทำความสะอาดและทีมงานคุณภาพมากกว่า 1,500 คน กระจายการทำงานทั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนต่างจังหวัดเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ การดูแลสถานศึกษานั้น เรามองเห็นถึงความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในการเรียนเป็นหลัก เพราะยิ่งสถานที่เรียนรู้เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ก็จะทำให้ผู้เรียนเสียสุขภาพ และนำไปสู่โรคต่างๆ ดั้งนั้น เราจึงเน้นถึงความสะอาดของสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีของสถานศึกษานั้นๆ ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มที่และมีความสุข

• เรามีความเชี่ยวชาญการทำความสะอาดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ได้ทำมานานแต่เริ่มแรกประสบการณ์สูง

• สถานศึกษาชั้นนำมากมายให้ความไว้วางใจในการรับบริการทำความสะอาดเสมอมา ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลงานเป็นที่น่าพอใจในราคาเหมาะสม

• เสียงตอบรับจากผู้รับบริการส่วนใหญ่กล่าวว่าคุณภาพงานทำความสะอาดสำนักงานของแจนนิต้า ดีกว่าบริษัททำความสะอาด ต่างชาติหรือบริษัทไทยหลายๆบริษัท โดยมีราคาย่อมเยาว์กว่า

• นโยบายของแจนนิต้าคือไม่รับงานราคาถูกหรือเสนอราคาต่ำเพื่อให้มาซึ่งได้งาน หากแต่มุ่งเน้นที่คุณภาพของงานความสะอาด วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัย น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างหมดจด ตลอดจนกิริยามารยาทที่เรียบร้อย
ของพนักงาน

• ทีมงานทำความสะอาดที่มีความรู้ความชำนาญในการทำความสะอาด ได้รับการอบรมถึงขั้นตอน วิธี กระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ ชนิดประเภทของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ตลอดจนมารยาทและการใช้ชีวิตในสถานศึกษา

 

 

 

 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน