ทำความสะอาดกระจก ป้ายอาคารสูง

หน้าแรกบริการของเรา • ทำความสะอาดกระจก ป้ายอาคารสูง


กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริการทำความสะอาดกระจก ป้ายอาคารสูง

เช็ดกระจกอาคารสูง ป้ายโฆษณา ป้ายไฟ หลังคาทุกประเภท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความ สูงหรือลักษณะของอาคาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีระบบการทำงานที่ได้ มาตราฐาน มีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม


• พนักงานเช็ดทำความสะอาดมีทักษะการทำงานบนที่สูงเป็นการเฉพาะ ทีมงานครบ เครื่องมืออุปกรณ์เสริมเพียบพร้อมต่อการทำงานทุกรูปแบบ

• มีระบบการทำงานบนที่สูงที่ได้มาตราฐานและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการทำงานอย่างรัดกุม

• ตัวอย่างผู้รับบริการเช็ดกระจกอาคารได้แก่ อาคารการบินไทยสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต อาคารโภชนาการของการบินไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารธนาคารทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร ฯลฯ
ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน