บริการด้านอื่นๆ

หน้าแรกบริการของเรา • บริการด้านอื่นๆ


กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บริการทำความสะอาดครบวงจร

บริการรักษาความปลอดภัย

แจนนิต้า ให้บริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน โรงงาน อาคารพักอาศัยด้วยพนักงาน รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านมาเป็นอย่างดี เรามีการควบคุมดู แลการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวหน้าชุดที่มีความรับผิดชอบสูงและมีประสบการณ์ด้านการ รักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน แจนนิต้า พร้อมทำการสำรวจบริเวณ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาวางแผน รวมทั้งจัดระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจรให้แก่ ท่านเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ และทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง

บริการดูแลและตกแต่งสวน

ภูมิสถาปนิกและทีมงานดูแลตกแต่งสวนของ แจนนิต้า ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจน ออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร สวนหย่อมหรือบริเวณพักผ่อนหย่อนใจในอาคารต่างๆ โดยไม่จำกัดขนาดพื้นที่ การให้บริการยังครอบคลุมถึงการปลูก การดูแลและการอนุบาล พรรณไม้ต่างๆตามความต้องการ นอกจากนี้ แจนนิต้า ยังให้บริการจัดสวนภายในอาคาร โดยเน้นการตกแต่งภูมิทัศน์ในร่ม การจัดเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับอาคารสถานที่อีกด้วย

บริการซักอบรีดอุตสาหกรรม

แจนนิต้า ดำเนินงานซักอบรีดผ้าลินิน ผ้าปูโต๊ะ และผ้าชนิดต่างๆที่ใช้งานในโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร สปา และสถานออกกกำลังกายในกรุงเทพฯและ ปริมณฑลด้วยเดรื่องซักผ้าและอุปกรณ์อันทันสมัย เรายังให้บริการซักอบรีดชุดยูนิฟอร์ม พนักงานบริษัทฯ โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในโรงซักรีดที่ แจนนิต้า เป็นเจ้าของและ ดำเนินงานเอง อันเป็นการยืนยันถึงการควบคุมคุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ

บริการดูแลอาคารสถานที่

แจนนิต้า ให้บริการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจรอันครอบคลุมการทำงานด้านความ สะอาด การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าหน้าที่ประจำมากประสบการณ์ของ แจนนิต้า จะทำงานสนับสนุนบุคคลากรของผู้รับบริการในการวิเคราะห์ ดำเนินการ ควบคุมและ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่อย่างเต็มที่ ภายใต้หลักการการประสานงาน แบบจุดเดียว (single contact point) อันเป็นการลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ย่นระยะ เวลาและลดต้นทุนการดำเนินงาน

นอกจากการให้บริการที่มีคุณภาพอันเป็นหัวใจสำคัญแล้ว แจนนิต้ายังได้สร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการตลอดมา เริ่มต้นจากรับฟังความต้องการ วิเคราะห์ และเสนอแนะถึงวิธีการให้บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 


ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน