เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส

เป็นบริษัทประกอบการทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นบริษัทประกอบการทำความสะอาดและดูแล อาคารสถานที่แบบครบวงจร บริษัทฯมีหน่วยธุรกิจหลักใน 5 สาขาบริการที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการดูแลตกแต่งสวน บริการดูแลอาคารสถานที่ และบริการซักอบรีดอุตสาหกรรม

แจนนิต้า มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตและขยายขอบเขตการให้บริการด้านต่างๆมากขึ้น นับตั้งแต่การให้บริการ ด้านความสะอาดด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและมากด้วยประสิทธิภาพ มีระบบการทำ งานที่รัดกุมภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อีกทั้งยังใช้เครื่องมือทำ ความสะอาดและเทคโนโลยีอันทันสมัย คัดสรรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการแก่ท่านทุกรูปแบบ

การขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการในประเทศ ตลอดจนการยอมรับใน การทำงานจากผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง ทำให้ แจนนิต้า เป็นกิจการทำความสะอาด ครบวงจรอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีเจ้าของและบริหารงานโดยคนไทย ในปัจจุบัน แจนนิต้า มีพนักงานทำความสะอาดประจำมากกว่า 1,500 คน กระจายการทำงานอยู่ทั่ว ประเทศในหลากหลายภาคส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

แจนนิต้า ยังมีบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดรัดกุม พร้อมเข้ามาดูแลรับผิดชอบ เสริมสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้รับบริการในด้านการจัดระเบียบและความปลอดภัยในอาคารสถานที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้ว เรายังให้บริการออกแบบและดูแลสวนทั้งภายในและภายนอกอาคารโดย ภูมิสถาปนิกประจำบริษัทรวมถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลกรด้านงานดูแลสวน ของเราได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการอยู่เสมอถึงความทุ่มเทและความรักในงาน

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการเป็นจำนวนมากของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ของเรา แจนนิต้า จึงได้เปิดบริการซักอบรีดอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบขึ้นในไตรมาสที่หนึ่ง ของปีพ.ศ.2557 โดยมีการลงทุนในสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ซักอบรีดอันทันสมัย พร้อมให้บริการซักอบรีดผ้าทุกชนิดและยูนิฟอร์มพนักงานในอุตสหากรรมต่างๆ

แจนนิต้า มีความภูมิใจในการยกระดับการให้บริการของเราขึ้นไปอีกขั้น โดยริเริ่มบริการ ดูแลอาคารสถานที่ (Facility Management) โดยบูรณาการบริการอันหลากหลายที่ แจนนิต้า มีเข้าด้วยกันและนำเสนอต่อผู้รับบริการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ งานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดขั้นตอนการประสานงานลงภายใต้การแนวคิด single contact point โดยได้เริ่มงานดูแลสถานที่แบบองค์รวมดังกล่าวที่โรงพยาบาลเมือง พัทยาเป็นแห่งแรกในปีพ.ศ.2556 โดย แจนนิต้า ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการทั้ง ระบบเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดสถานที่ทั้งภายนอกและภายในบริเวณโรงพยาบาล งานด้านการรักษาความปลอดภัย งานซักอบรีด และงานด้านโภชนาการผู้ป่วยใน

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน